Bibliográfia

babat.hu: A Babatvölgyi Területfejlesztési és Szaktanácsadási Tanüzem honlapja. http://www.babat.hu

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000.

Balogh Kálmán (szerk.): Szedimentológia I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

Bérczi István – Jámbor Áron (szerk.): Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. MOL és MÁFI kiadvány, Budapest, 1998.

Faludi Ildikó: Gödöllői Kalauz, Gödöllő, 1995.

Fábián Pál – Földi Ervin – Hőnyi Ede: A földrajzi nevek helyesírása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

gak.hu: Gödöllői Agrárközpont Közhasznú Társaság honlapja. http://gak.hu/index.asp?page=bio

gau.hu: Máriabesnyő - a Szent István Egyetem honlapján (szerző nélkül) 1999. http://www.gau.hu/godollo/h_besnyo.html

gkrte.hu-1: Gödöllői séta - a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület honlapján (dátum és szerző nélkül), http://www.gkrte.hu/public/programajanlo.php?did=3

gkrte.hu-2: a Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület honlapján - Babatvölgy (dátum és szerző nélkül), http://www.gkrte.hu/public/szegyeb2_show.php?id=3167&ksz=babat

G. Merva Mária (szerk.): Gödöllő története I. – A kezdetektől 1867-ig. Gödöllő, 2007.

Golder Associates: Jelentés a gödöllői északi és déli sérülékeny vízbázisok diagnosztikai munkáiról. Készült a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság megbízásából, készítette a Golder Associates (Magyarország) Kft. 2003.

Gyalog László (szerk.): Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez (Az egységek rövid leírása). Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 2005.

György István (szerk.): Vízügyi létesítmények kézikönyve - tervezés, építés, üzem. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.

Hartai Éva: Magyarország földtana – rövid áttekintés. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2004.

Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egyetem Kiadó - Well Press Kiadó, Miskolc, 2003.

Jávorka Péter: Gödöllő és környéke. Pest Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala, Budapest, 1959.

Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Kreuter András: Geodézia. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999.

kukabuvar.hu: Kukabúvár - a Hulladék Munkaszövetség lapja – Hulladékos ABC. http://www.kukabuvar.hu/abc

Láng István (szerk.): Környezet- és természetvédelmi lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

Magyar Értelmező Kéziszótár - Akadémiai Elektronikus Könyvtár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

[prospektus-1] Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet prospektus. A Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet kiadványa.

[prospektus-2] Gödöllő környezeti állapot térképe. GATE Zöld Klub Egyesület, Gödöllő, 2005, október.

Rakonczay Zoltán (szerk.): Ipolytarnóctól Füzérradványig – Észak-Magyarország természeti értékei. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1989.

Szabó Lajos: Gödöllő és közvetlen környéke természeti-földrajzi viszonyai. In.: Tudományos értesítő – Gödöllő és közvetlen környéke természeti, földrajzi és közgazdasági viszonyai, Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 1973.

Szlávik Eszter: Tájökológiai adottságok vizsgálata Gödöllő környékén, különös tekintettel az erdőkre és talajokra. Szakdolgozat, Szeged, 2007.

Teöreök László: Magyarázatok Magyarország geológiai és talajismereti térképeihez – Gödöllő. Magyar Királyi Földtani Intézet, Budapest, 1941.

A világ helyzete 2001. Föld Napja Alapítvány, Budapest, 2001.

   

Tovább...

Vissza a Tanösvény főoldalra