K84 kút - a Vízföldtani naplóban található rétegsor

 

           
   
     

Forrás: Vízföldtani napló

   

A karotázs szelvényen a mélység függvényében láthatók a fúrólyukban mozgatott szonda által mért értékek.
Ezek különböző kőzetfizikai paraméterek függvényei, így a mérésekkel ezek a paraméterek, illetve ezekből
a kőzetek meghatározhatók. Például a finomszemcsés kőzeteknek - ilyen az agyag - az ellenállása kicsi, az
agyag jó elektromos vezető, szemben a nagyobb szemcseméretű homokkal. A különbség jól kirajzolódik
az ellenállás-görbén.

SP (PS) - természetes potenciál mérés

Karotázs mérés: fúrólyukban, szonda mozgatásával végzett vizsgálat

Vissza az előző oldalra!